Site Rengi

ALMANYA MERKEZLİ YEPYENİ BİR TÜRK DÜŞÜNCE DERNEĞİ KURULDU…

ALMANYA MERKEZLİ YEPYENİ BİR TÜRK DÜŞÜNCE DERNEĞİ KURULDU…
20.06.2021
A+
A-

AVRUPALI TÜRKLERİN DÜŞÜNCE KURULUŞU
EUROPEAN TULIPS CLUB e.V. KURULDU

Kısa adı ETC olan ve kuruluşunu 23 mayıs 2021 tarihinde Köln’deki genel kurulla gerçekleştiren Berlin Merkezli, Avrupalı Türklerin en geniş tabanlı inisitaif grubuna sahip ilk düşünce kuruluşu European Tulips Club e.V. dün Başkent Berlin’de Skalitzerstr. 134 adresinde düzenlediği basın toplantısıyla kuruluşunu kamuoyuna ilan etti.

ETC’nin Yönetim kurulu üyeleri, misafirler ve basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında derneğin Basın ve Madya’dan sorumlu YK üyesi Teyfik Özcan bey kuruluş hedeflerini; „kısa vadede Göçün 60. Yılı anma törenlerinin Almanya çapında koordinesi, uzun vadede ise Türk – Alman ilişkilerinde köprü vazifesi görmek ve Almanya’daki Türk toplumunu sosyo-politik, ekonomik, kültürel, mesleki ve eğitim hayatında teşvik etmek bu konuda çalışmalar yürütmek“ olarak açıkladı ve „bu oluşumdakilerin kendilerini ‚Laleler olarak tanımladıklarını, Lalelerin kökenlerinin Türkiye, yaşadıkları yerin ise Almanya ve AB ülkeleri olduğunu, Göçün 60. Yılında Sirkeci-Münih-Berlin hattında Gurbet Treni kaldırmak süretiyle ayrılık, özlem, sevinç gibi anıları tazelemeyi amaçladıklarını, işci olarak Almanya’ya gelenlerin spor, sanat, siyaset, ticaret, bilim vb alanlardaki başarılarının tarihi kayıt ve arşiv altına almayı arzuladıklarını, bu insanların gerek Almanlar ve Avrupalılar gerekse tüm insanlık tarafından hakettikleri saygıyı görmelerini sağlamayı ve bu hususta kamuoyu oluşturmayı, bu sayede de gelecek nesillere özgüven kazandırarak başarıyı sürekli ve daha etkin kılmayı amaçladıklarını, toplumsal barış ve demokratik katılıma katkı sunacaklarını, ETC olarak siyasi hedefleri olmayan partiler üstü bir kuruluş oldukarını ‘“ söyledi.

ETC Başkanı Yüksel Aslan:“Türkiz Laleleri, Almanya‘ya göçün 60. yılında özelde Almanya, genelde Avrupa’daki insanımızın; spor, sanat, bilim, edebiyat, müzik, kültür, iş dünyası, eğitim, mutfak kültürü gibi sosyo-kültürel, siyasal, ekonomik, sanat, ilim ve bilim dünyasına yaptıkları katkıları, Almanya ve Avrupa’ya sağladıkları maddi ve manevi kazanımları ve bu başarıyı yakalarken uğradıkları haksızlık ve ayrımcılığa, yaşadıkları sevinç, dram ve hüzünlere rağmen ulaştıkları başarıyı, geçirdikleri sosyo-kültürel evreleri ve yaşadıkları ülkeler için neden vazgeçilmez bir cevher olduklarını kamuoyuna anlatıp kabullendirmek gibi ulvi gayeler güden ve bu amaçla bir dizi faaliyetler planlamış, tüm Avrupa ve Türkiye’de örgütlenmeye başlamış, „Türk misafir perverliğini“, “Yunus Emre hoşgörüsünü” ve “Mevlana davetini“ düstur edinmiş, Allah aşkının sembolü laleyi simge, atası Kültikin’in „Türk budun; ertin, ökün“ öğüdüyle harekete geçmiş „Türkiz Laleler Gönül Elçisi ve Düşünce Kuruluşu” olarak tanımladı.

ETC’nin Teşkilatlan şeması, Almanya, Türkiye ve AB ülkelerindeki Örgütlenmesi üzerine kapsamlı bilgi veren Başkan yardımcısı Çetin Yazıcı bey’in ardından söz alan ETC’nin ArGe Başkanı Dr. Fevzi Cebe; “ETC’nin ana hedefleri içerisinde, Almanya ve Avrupa’da milli gelirden en alt seviyede, yani düşük pay alan insanımızın kişi başı milli gelirden aldığı payı yükseltmek olacağı“ hususuna değindi.

ETC’nin Koordinayon kurulu başkanı, gazeteci yazar ve TV Program yapımcısı İhsan Kılıç’da; „ETC’nin Almanya ve Avrupadaki hiçbir derneğin muadili ve rakibi olmadığını, Alman ve AB toplumuyla hasım değil hısım olduğumuzun bilinci ile Türkiye ve Almanya başta olmak üzere hangi AB ülkesinde yaşıyorsak orasını vatan kabul eden bir anlayışla, tüm insanlarla çatışmacı değil, uzlaşı ve rekabet kültürünü benimseyen idealist kişilerden oluşan Türkiz Laleler Klübü olduğunu“ beyan etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yazenel’de; „European Tulips Club üyelerini;
o   Başarıya odaklı ve kendine özgüveni olan,
o   Kendi insanına da özgüven vererek başarmaya odaklayan,
o   Milletler, kültürler ve inançlararası dialogdan yana,
o   Barış, hoşgörü, özgürlük ve demokrasiden taraf,
o   Partiler üstü bir Tulips – Laleler topluluğu,
–          Tulips-Lalelerin köklerinin Türkiye yani Anadolu, çiçek olarak açtıkları, yetiştikleri Lalazar oldukları yerlerin Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ve diğer göç edilen ülkeler olduğu,
–          Tulips – Laleler; her bir laleyi, inanç, siyasi görüş, ırk vb ayrımlara tabi tutmaksızın herkesi olduğu yerde destekleyip statü ve kariyerini yükseltmeyi amaç edinmiş olan,
–          Tulips- Laleler; Türkiye – Almanya arası ilişkilerde bir ülkenin tarafı ve avukatı
–          olmaktan ziyade bu ülkeler arasındaki ilişkilerde köprü vazifesi görmek için bir araya gelmiş idealistler topluluğu,
–          Tulips-Laleler; Almanya, Avrupa ve dünya genelindeki Yurtdışı türklerin hak ve çıkarlarını maksimize etme ve onların sosyo-politik, kültürel, iktisadi statülerini yükseltmeyi amaç edinmiş kişiler topluluğu” olarak tanımladı.


European Tulips Club e.V. basın toplantısı dilek ve temennilerin ardından Basın ve Yayın Başkanı Teyfik Özcan beyin teşekkür konuşmasıyla son buldu.

Haber: Teyfik Özcan

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.